antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue
 

Biserica „Sfinții Voievozi" - STAMATINEȘTI

 

În fosta str. Stamatinești (azi Moldova nr. 5), banul Toma Stamatin a ridicat biserica Sf. Voievozi , utilizând-o mai întăi ca lăcaș privat al familiei, aducându-i denumirea de Biserica Stamatinești. Renumitul boier Toma Stamatin a fost un vornic de Vrancea, posesor de podgorii, ctitor al schitului Scînteia (Com. Jariștea) și al schitului Ivăncești (azi Com. Bolotești) - realizat împreună cu ginerele său Vasile Andrieș.

Lăcașul de cult a fost realizat pe baza unei vechi biserici de lemn distruse de un incendiu, între anii 1789-1798.

De numele acestui lăcaș se leagă și poetul Grigore Alexandrescu (funcționar la Vama din Focșani și membru al Comisiei Centrale), care s-a căsătorit cu Raluca Stamatin în incinta capelei familiei pe data de 29 mai 1860.

Structural  monumentul a fost construit pe tipul de plan triconc cu pronaos, naos și altar. Fațadele sunt împărțite în două registre orizontale, de un brâu situat deasupra ferestrelor, realizat de un șir de cărămizi așezate pe colț, dublat de un profil în relief în partea superioară. În partea de est se mai păstrează un fragment din zidul de incintă care datează din sec. al XVIII-lea.” (Patrimoniul Cultural Național construit din Jud. Vrancea – Muzeul Vrancei).