antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue
 

Mausoleul Eroilor

 

Clădirea constituie un edificiu funerar dedicat eroilor căzuți în Primul Război Mondial, realizat la inițiativa gen. Teodor Liscu (comandant al Diviziei a VI-a Focșani) și a secției Ligii Culturale Focșani.

Monumentul a fost inițiat 1924, în conformitate cu planul arhitectului Ștefan Balosin și adăpostește în incinta sa osemintele a 1.744 de eroi căzuți în confruntările Primului Război Mondial.

          Structural construcția de inspirație bizantină este bine proporționată. Cupole laterale arcuite pe trei jumătăți de sferă, se profilează ca o etajare de linii curbe. Fațada principală prezintă un fronton cu decorații vegetale din stuc ce încadrează inscripția. În spatele frontonului se ridică partea centrală deasupra căreia se înlță o cupolă decorată cu ocnițe și în vârf o cruce. Pe platforma de deasupra mausoleului s-a montat o placă de marmură cu inscripția: «S-a ridicat această creștinească candelă din obol obștesc spre veșnica pomenire a eroilor: Vasile Chilian, Toma Cotea, Ștefan Săcăluș, Dumitru Pantazică și Vasile Gălățeanu executați de inamic în ziua de 17 August 1917, pentru nestrămutata lor credință în neam și țară. 17 August 1937.»” (Patrimoniul Cultural Național construit din Jud. Vrancea – Muzeul Vrancei)