antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue
 

Biserica Armeneasca "SF.GHEORGHE"

 

Un monument de cult important, biserica ”Sf. Gheorghe„ aparține cultului gregorian și a fost înălțată în sec. XVIII-lea de către comunitatea armenească din Focșani. Construcția a fost ridicată pe ruinele vechii biserici din lemn de la1600, iar prezența ei a fost redată documentar în cadrul zapisului de la 7245 (1738) 20 iunie. Acest document prezintă actul de vănzare, prin care Ioniță Căpitanul Țoca, vide jupânului Gașpan și întregii comunități armenești locul de de construcție a bisericii. Harta realizată de austrieci în 1789 prezenta construcția drept incompletă.

Structural ”biserica este zidită în stil brâncovenesc și conservă planul în formă de navă cu pridvor, pronaos, naos și altar. Pridvorul prezintă arcaturi în trilo, sprijinite pe coloane octagonale din zidărie. Ușa și ferestrele au ancadramente din piatră cu decor vegetal scluptat. Inițial, biserica avea două turle octagonale pe pronaos și naos, înălțate din cărămidă pe baze pătrate. „ (Patrimoniul Cultural Național construit din Jud. Vrancea – Muzeul Vrancei)