antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue
 

Borna de Hotar

 

             Unirea Principatelor ne duce în Vrancea, la Focșani, orașul de pe hotarul celor două principate. Orașul care s-a unificat odată cu cele două țări. Iar în oraș vom găsi, ca simbol al despărțirii de până în 1859, BORNA DE HOTAR.

 Monumentul a fost ridicat 69 de ani mai târziu după Unirea mică, pe locul unde inițial era unul dintre pichetele de graniță dintre principate. Acestă graniță împărțea actualul oraș Focșani în două: Focșanii Munteniei și Focșanii Moldovei. Focșanii Moldovei și Focșanii Munteniei au existat ca târguri separate aproape jumătate de mileniu, despărțite fiind de pârâul Milcovel. Pe cele două maluri ale pârâului se aflau vămile celor două Principate, pichetele de grăniceri și bornele de hotar. Dintre borne, cea mai importantă era borna de hotar de la Pichetul de Grăniceri numărul 47.                                                                                                                                                                                                                                     

Borna de hotar dintre Moldova și Muntenia a fost dezvelită în prezența lui Nicolaie Iorga, în 1931. Veritabilul simbol al evenimentelor din 1859 (Unirea Principatelor Române  numită şi „Mica Unire”) este opera sculptorului Ion Jalea şi a fost inaugurată la 13 septembrie 1931. Monumentul este din piatră, în formă de trunchi de piramidă și este ornamentat pe cele patru laturi cu meplaturi din bronz care înfățișează stemele celor două Principate Române.                                                        Toate cele patru laturi ale bornei de hotar sunt inscripționate; pe plăci de metal sunt gravate cuvinte ce vor dăinui ȋn timp.                           

Pe una dintre ele apar următoarele cuvinte ale cronicarului moldovean Grigore Ureche: „Rumânii, cîți se află lăcuitori la Țara ungurească și la Ardeal și la Maramoreșu, de la un loc sîntu cu moldovenii și cu toții de la Rîm se trag". Pe o altă latură sunt trecute câteva versuri din „Hora unirii‟ semnată de poetul Vasile Alecsandri: „Hai să dăm mînă cu mînă/ Cei cu inima română,/ Să-nvîrtim hora frăției/ Pe pămîntul României!‟. Inscripția de pe altă latură monumentală spune: «Cetățenii Orașului Unirii Principatelor au ridicat acest semn de amintirea a unui trecut de credință biruitoare. În acest loc era odinioară Pichetul de graniță nr. 47, la hotarul Milcovului, care despărțea cele două țări surori Moldova și Țara Românească». Pe a patra latură sunt ȋnscripţionate vorbele lui Mihail Kogalniceanu „Unirea domnilor, eu nu recunosc nimănui dreptul să zică că e actul său individual, proprietatea sa exclusivă: unirea e actul energic al întregii națiuni române.‟

Borna de hotar reprezintă simbolul unirii românilor, simbolul unităţii şi solidarităţii românesti, este monumentul ce va dăinui de-a lungul timpului.

Oraşul Focşani păstrează o parte din oglinda istoriei trecute, pe care o puteţi admira chiar voi!