antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue

FESTIVAL - CONCURS INTERJUDEŢEAN AL ANSAMBLURILOR FOLCLORICE TRADIŢIONALE PE PLAIUL TOJANULUI PALTIN EDIŢIA A XLIV-A, VRANCEA

În data de 31 iulie 2016,  ora 11.00, va avea loc Festivalul-Concurs al Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale Pe Plaiul Tojanului în Năruja, județul Vrancea. 

Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primăria Paltin, Consiliul Local Paltin şi Obştea Paltin organizează în data de 31 iulie 2016,  ora 11.00, Festivalul-Concurs al Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale Pe Plaiul Tojanului

Manifestare cu caracter interjudeţean, festivalul îşi propune ca principal obiectiv, cunoaşterea, promovarea şi valorificarea tezaurului etnofolcloric autentic vrâncean şi introducerea  acestuia în circuitul naţional al creaţiilor artistice ale genului.

La acest festival-concurs sunt invitate să participe, în afara ansamblurilor vrâncene, ansambluri folclorice din zonele şi subzonele dumneavoastră etnofoclorice.Participanţii trebuie să reprezinte specificul etnofolclorice al zonelor, localităţilor, din care provin la o cotă cât mai înaltă din punct de vedere al originalităţii şi formei artistice a repertoriului prezentat.

Ansamblul ca formă de organizare artistică, trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele :

              - Interpreţi vocali şi instrumentişti (instrumente tradiţionale);

              - Dansuri populare;

              - Grupuri instrumentale, tarafuri;

              - Grupuri vocale;

              - Obiceiuri tradiţionale,

iar repertoriul prezentat trebuie să cuprindă creaţii autentice, obiceiuri, cântece şi dansuri din zonele etnofolclorice reprezentate.

Acompaniamentul va fi asigurat de taraful tradiţional al fiecărui ansamblu folcloric prezent în concurs.

Timpul maxim al evoluţiei artistice pentru fiecare ansamblu este de maxim 25 minute, depăşirea timpului fiind eliminatorie.

Înscrierea în concurs se face completând fişa de participare anexată la prezentul regulament care va fi trimisă la Centrul Cultural Vrancea, Bd. Gării, nr.8, Focşani sau prin e-mail până la data de 25 iulie 2016.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237/210213.

Juriul festivalului va fi alcătuit din personalităţi ale vieţii culturale  naţionale.

  •  Preşedinte-Valentin Marin, manager la Radio România Antena Satelor;   
  •  Membru-Ileana Vieru, realizator de emisiuni la Radio România;
  •      Membru-Violeta Ianculescu, realizator de evenimente culturale la Radio România;

Se vor  acorda următoarele  premii conform secţiunilor enunţate mai jos:

SECŢIUNEA 10-18 ANI                          SECŢIUNEA PESTE 18 ANI

Premiul I     1000 lei                                   Premiul I     2000 lei

Premiul II      800 lei                                     Premiul II  1500 lei

Premiul III    700 lei                                     Premiul III 1000 lei

Menţiune      400 lei                                     Menţiune     500 lei

Premiile vor fi atribuite în funcţie de numărul şi valoarea artistică a criteriilor indeplinite şi punctate, pentru fiecare ansamblu inscris în concurs.